ԱԳԱԹ-777

ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ

  • a0434fd9a932af9bf3aadb9b9443d18a.jpeg
  • a1952d4f2d9acc1426edbfb31b9475c1.jpeg
  • 39c5eb85d8fa523439cc31809024734e.jpeg
  • 93ddea1ed866b85b3606d2d73802155a.jpeg

Մեր մասին

Ընկերությունը համա•ործակցել և համա•ործակցում է բազմամյա փորձ ու միջազ•ային ճանաչում ստացած պատվիրՙԱգաթ-777՚ ՍՊԸ-ն ստեղծվել է 02.03.1997թ. կնքված հիմնադիր պայմանագրի և ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության հետ կնքված վարձակալական պայմանագրի հիմնա վրա  որպես վարձակալական ձեռնարկություն, իսկ 1998թ. նոյեմբերի 3-ի ՀՀ Կառավարության թիվ 683 որոշման համաձայն փոխել է իր կարգավիճակը և ճանաչվել ՙԱգաթ-777՚  վարձակալական ձեռնարկության իրավահաջորդը:

 

Ընկերության միակ հիմնադիրն է Աղվան Նիկոլայի Կարապետյանը:

 

Ընկերությունը Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքում,  Շիրակի փողոցի 4-րդ փակուղի հասցեում, ունի 30000 ք/մ սեփական տարածք և շենք-շինություններ,որոնց ընդհանուր մակերեսը 8000 ք/մ է: Ունի վարչական շենք, արտադրական նշանակության շենք-շինություններª մեխանիկական արտադրամաս, կահույքի արտադրության արտադրամաս և լվացքատուն իրենց անհրաժեշտ  մեքենա-սարքավորումներով, եվրո դռների և պատուհանների  արտադրության արտադրամաս, ինչպես նաև օժանդակ այլ շինություններ: Ընկերությունը ունի 52 միավոր շարժական տրանսպորտային միջոցներ, որոնց տեխնիկական վիճակը բավարար է ցանկացած աշխատանքի համար:

 

Ընկերության տնտեսական գործունեության 16 տարիների ընթացքում արտադրական և մատուցվող ծառայությունների ծավալների ընդլայնման շնորհիվ ավելացել է նաև աշխատատեղերի քանակը: Ընկերությունում աշխատում են 105 մշտական և 70 ժամանակավոր աշխատողներ: Ընկերության աշխատակազմը համալրված է աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող որակյալ մասնագետներով, որոնք մրցունակ են ցանկացած ծրագրի իրականացմանը:

 

Ընկերության հիմնական  գործնեության տեսակներն են ª

 

-  Շինարարական տարբեր աշխատանքներª ժամանակակից պահանջներով

 

-  Տարբեր ծառայությունների մատուցում

 

-  Ժամանակակից շին նյութերի ներմուծում և իրացում

 

-  Շինարարական մասնագետների վերապատրաստում

 

-  Արտադրական և կենցաղային նշանակության ապրանքների արտադրություն: 

 

Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Ընկերության արտադրական տարեկան ծավալները ունեցել են ողջամիտ աճի տեմպեր:

 

 

 

Ներկայումս ՙ Ագաթ-777՚ ՍՊԸ-ն իր արտադրական հզորություններով և նյութատեխնիկական բազայի հագեցվածությամբ մրցունակ է միջազգային կազմակերպությունների կողիմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրա սահմաններից դուրս ցանկացած ծավալի և համապատասխան  բնույթի ծրագրերի իրականացման գործում:ատուների հետ,որոնցից ենª